Bibelstudie

Menigheten startet onsdag 4. januar 2015 opp med bibelstudie igjen. Vi har i høst studert "Romerbrevet", og er ferdig med dette onsdag 4. februar. Bibelstudie fortsetter da med å studere "Daniels bok".

Studiekveldene er onsdag, vi begynner kl. 19.30 med å spise kveldsmat, deretter går vi over i gruppene hvor selve studiet er, for tiden har vi 2 grupper. Studie avsluttes kl. 21.30.

Det er også Bønnemøte hver onsdag kl. 19.00 før studiet.

Studiet og bønnemøtene er åpent for alle.


Share on FacebookShare on Twitter