Søndagsskolen

Det er Søndagsskole samtidig med gudstjenesten på søndager. Barna er da med i gudstjenesten til å begynne med (ca. 15 -20 min.) for deretter å gå til sitt eget rom i kirken underetasje hvor de de har sin samling under resten av gudstjenesten.


Share on FacebookShare on Twitter