Gudstjeneste

Menigheten har Gudstjeneste hver søndag formiddag kl. 11.00. Gudstjenesten ledes av en fra menigheten, mens mange deltar med forskjellige innslag som sang, bibellesning o.l..

Vanligvis er det menighetens pastor som taler, men siden vi for tiden er uten pastor er det forskjellige forkynnere fra søndag til søndag.

Menigheten har egen buss som kjører til og fra gudstjenestene og andre arr. Bussruten starter i Blåbærhaugen hver søndager kl. 10.15 og kjører en oppsatt rute ( se oppsatt ruteplan).


Share on FacebookShare on Twitter