Kontakt oss

Besøk         
Medkila Kirke, Steinbakken 47, 9414 Harstad
Telefon: Forstander, Odd Nilssen 770 70018 / 91304710
Telefon: Viseforstander, Bjarne Andreassen 770 74162 / 41247096
           
Brevpost    
Harstad Baptistmenighet, Steinbakken 47, 9414 Harstad
           
E-post  
Kirka: post@baptistkirka.no   
Forstander: odd.nilssen@online.no 
 
Kontonr.:
1204 05 06991
1204 05 07165 (Skattefrie gaver)
           
Pastor         
Ikke ansatt
 
Barne- og ungdomsleder
Ruth Myrrh
Mob: 40215642
                              
Menighetsrådet  
Odd W. Nilssen, forstander,                               tlf:   770 70018  /  913 04710
Bjarne Andreassen, viseforstander                    tlf;   770 74162  / 41247096
Ruth Myrrh, barne-og ungdomsleder                  tlf;   40215642
Astrid Marskar,                                                   tlf:  770 85618  /  970 85834
Harald  P. Pettersen,                                         tlf:  770 65084  / 481 25396
A Chai Jaya,                                                      tlf:  974 61338
Joe Feler,                                                          tlf:  403 05522

Share on FacebookShare on Twitter