Harstad Baptistmenighet

 

Fellesm__ter/Harald_Olsen.JPG

Harald Olsen er taler i høstens fellesmøter som blir i Metodistkirka i Harstadboten 3. - 6. oktober.

Harald Olsen er pastor i Metodistkirken. Han er  44 år, gift med Inger, og har tre barn. Harald er opptatt av at Guds rike skal bli synlig  og merkbart i hverdagslivet, menigheten, byen og landet, og brenner for at Guds folk skal utrustes og istandsettes for vekkelse.  Harald er i dag pastor i Kragerø og Skien Metodistmenigheter. Han ble utdannet ved Metodistkirkens teologiske seminar i Bergen for 16 år siden, og er i ferd med å fullføre en mastergrad i metodistiske teologi. I den forbindelse studerte han i vår hellighet og bønn i Metodistkirkens tidlige historie. Ved siden av menighetstjenesten har Harald og Inger hatt gleden av å arbeide med lederutvikling gjennom Timoteus, Metodistkirkens lederskole for ungdom. 

Harald er taler i fellesmøtene som er denne uke fra torsdag til søndag i Metodistkirka i Harstadbotn. Harald har også med seg sin kone og et vennepar som alle skal delta i møtene.

Viss været tillater det blir det friluftsmøte på torvet lørdag formiddag, ved dårlig vær blir det bibeltime til samme tid i Metodistkirka i stedet. Søndag formiddag blir det felles gudstjeneste i Metodistkirka, sier Odd Nilsen i Fellesmøtekomiteen.  (se avisannonse onsdag og fredag)
 

                            Fellesmøter

                          Torsdag 3. - Søndag 6. oktober

                                    Taler Harald Olsen

Torsdag

 

Metodistkirken                                 

Kl. 19.00

 

 

 

 

Fredag

 

Metodistkirken

Kl. 19.00

 

 

 

 

Lørdag

formiddag

Torvet / Metodistkirken

Kl. 12.00

 

 

 

 

Lørdag

ettermiddag

Metodistkirken

Kl. 19.00

 

 

 

 

Søndag

formiddag

Metodistkirken

Kl. 11.00

 

 

 

 

Søndag

ettermiddag

Metodistkirken

Kl. 19.00

 

 

 

 

Bønn fra kl 18:15 (45 min.) før kveldsmøteneTors., fre., lør. og søn.

 

 

 

 

Arr.: Fellesmøtekommiteen i Harstad

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del denne siden med andre!

Share on FacebookShare on Twitter