Harstad Baptistmenighet

 

Fellesmøter

Torsdag 3. - Søndag 6. oktober

Taler, Harald Olsen

 

Harald Olsen er pastor i Metodistkirken. Han er  44 år, gift med Inger, og har tre barn. Harald er opptatt av at Guds rike skal bli synlig  og merkbart i hverdagslivet, menigheten, byen og landet, og brenner for at Guds folk skal utrustes og istandsettes for vekkelse.  Harald er i dag pastor i Kragerø og Skien Metodistmenigheter. Han ble utdannet ved Metodistkirkens teologiske seminar i Bergen for 16 år siden, og er i ferd med å fullføre en mastergrad i metodistiske teologi. I den forbindelse studerte han i vår hellighet og bønn i Metodistkirkens tidlige historie. Ved siden av menighetstjenesten har Harald og Inger hatt gleden av å arbeide med lederutvikling gjennom Timoteus, Metodistkirkens lederskole for ungdom. 

Harald er taler i fellesmøtene som er denne uke fra torsdag til søndag i Metodistkirka i Harstadbotn. Harald har også med seg sin kone og et vennepar som alle skal delta i møtene.

Viss været tillater det blir det friluftsmøte på torvet lørdag formiddag, ved dårlig vær blir det bibeltime til samme tid i Metodistkirka i stedet. Søndag formiddag blir det felles gudstjeneste i Metodistkirka, sier Odd Nilsen i Fellesmøtekomiteen. (se avisannonse onsdag og fredag)

 

Torsdag                                      Metodistkirka          kl. 19.00

Fredag                                        Metodistkirka          kl. 19.00

 Lørdag   formiddag      Torvet / Metodistkirka          kl. 12.00

  Lørdag   ettermiddag                   Metodistkirka          kl. 19.00 

 Søndag   formiddag                     Metodistkirka          kl. 11.00

 Søndag   ettermiddag                  Metodistkirka          kl. 19.00

Bønn fra kl. 18.15 ( 45 min.) før kveldsmøtene tors., fre., lør. og søn. 

Arr.; Fellesmøtene i Harstad


 

          

Del denne siden med andre!

Share on FacebookShare on Twitter